چارت تحلیلی دلار ریال مورخ ۷ اردیبهشت ماه سال ۹۸

بازار در تردید به سر میبرد..

فروشندگان دلیل محکمی برای فروش ندارند، و از طرفی خریداران قیمت را برای کسب سود مناسب نمیبینند.

بازار در انتظار یک خبر است، خبری که بتواند جهت قیمت را برای هفته های آتی تعیین کند.

نزدیکترین خبر داخلی که میتواند بر بازار تاثیر گذار باشد، خبر راه انداری بازار مبادله ارز است، تا در آن به قول بانک مرکزی نرخ ارز به طور شفاف تعیین شود و تمامی معاملات بانکی در این بازار صورت پذیرد.
بنظر میرسد که اگر راه اندازی این بازار بتواند قیمت ارز را کاهشی کند، بازارگردان فعلا تا راه اندازی این سازوکار تمایلی به پایین آوردن قیمت ارز نشان ندهد و تا راه اندازی این سازوکار که طبق آخرین گفته ها در اواسط اردیبهشت ماه است صبر پیشه کند.

به دید تکنیکال نیز میتوان قیمت را در حال تشکیل موج c از یک الگوی فلت دید. و باید برای تایید یا عدم تایید این الگو صبر کرد و ترجیحا از معاملات با ریسک بالا خودداری کرد.