دلار-ریال

قیمت که در ابتدای باز شدن بازار به حوالی ۱۴۴۵۰ تومانی رسیده بود اکنون با کاهش ۱۵۰ تومانی قیمت در ۱۴۳۰۰ تومان قرار دارد.

حمله مجدد قیمت به سطح مشخص شده شدت کمتری نسبت به رشد قبلی دارد و زمان بیشتری را برای رسیدن به این سطح قیمتی طی کرده است. بنظر می آید روزهای آتی بازار با دامنه نوسان بالاتری به کار خود ادامه دهد.

به دید تکنیکال نیز الگوی فلت تشکیل شده و در انتظار تایید این الگو میمانیم.