دلار – ریال

قیمت پس از یک واکنش به سطح حمایتی، حالا کمی به زیر این سطح نفوذ کرده و تثبیت قیمت در زیر این سطح چشم انداز قیمت را برای تارگت های پایین تر روشن میکند.
در حال حاضر شرایط به شکلی است که ریزش شدید نیز برای دلار خوشایند نیست چرا که خریداران را ترغیب میکند و از طرفی بازارگردان باید شاخص های بنیادی اقتصاد را نیز مد نظر قرار دهد و تعادلی میان تمام فاکتورهای موثر برقرار کند.

معامله:

اگر در هفته های پیش تحلیل ها را دنبال کرده باشید در یکی از چند دسته زیر قرار دارید:

۱- در قیمت های ۱۵۵۰۰ یا ۱۵۲۰۰ و یا ۱۴۵۰۰ تومان وارد فروش شده اید.
۲- طمع شما برای دست یافتن به قیمت های بالاتر شما را دچار بی تصمیمی کرده و لذا نقد نکرده اید.
۳- در قیمت های بالا و بر خلاف تحلیل ها خرید انجام داده اید.

اگر از گروه اول هستید:
اکنون سرمایه ریالی شما در چند هفته گذشته افزایش داشته است، و توصیه دارم قسمتی از سود خود را در بازار بورس و با دید حداقل سه ماهه به سهام مستعد برای رشد تبدیل کنید.
اگر از گروه دوم هستید:
به صورت پله ای در واکنش های صعودی از بازار خارج شوید.
اگر از گروه سوم هستید:
شما به تجربه و آموزش نیاز دارید.

در روزهای آتی در صورت تثبیت قیمت زیر سطح حمایتی کنونی تارگت های جدید را در اختیار شما قرار خواهیم داد.