دلار – ریال

معامله:

موج ۴ الیوتی، بد ترکیب ترین موج در بازار هاست، من نمیگویم که در موج ۴ هستیم ولی آنچه در این روز ها میبینیم رفتاری مشابه موج ۴ است.
در این الگوی اصلاحی نه خریدار از رفتارش اطمینان دارد نه فروشنده و دست بالا در بازار ماندگار نیست.
مقاومت قرمز رنگ در ۲۴۸۰۰ قرار دارد و باید دید که قیمت در این سطح چه رفتاری را دارد. بشخصه به دنبال خرید دلار در قیمت مناسب هستم و فعلا صبر میکنم.