• صفحه خانگی
  • >
  • تحلیل هفتگی انس جهانی طلا مورخ ۲۰۱۹/۱۲/۱۷

تحلیل هفتگی انس جهانی طلا مورخ ۲۰۱۹/۱۲/۱۷

تحلیل نئوویو

نتیجه گیری تحلیل هفته گذشته این بود که ” نامحتمل است که موج ۴ سطح ۱۳۸۲ دلار را قبل از شروع موج ۵ بشکند.” حمایت بازار در این هفته نیز در سطح قبلی باقی مانده است.
وضعیت کنونی بازار نشان می دهد که موج ۴ هنوز کامل نشده ولی در انتهای این الگو حرکات به سمت پایین باید محدود شود. مقداری افت قیمت طی هفته های آتی محتمل است ولی حرکت بزرگ بعدی باید به سمت بالا باشد. انتظار میرود موج ۵ از سقف موج ۳ در سطح ۱۵۵۶ دلار عبور کند.
(سطح قرمز رنگ، در چارت سطح بی اعتباری تحلیل فوق می باشد)

اخبار