اقتصاد ترامپ را نجات نخواهد داد

  • توسط آرمین
  • 2019-03-14
  • ۰
اقتصاد ترامپ را نجات نخواهد داد

( ازسری مقالات پاول کروگمن )

ریگان در ژانویه ۱۹۸۳ بسیار نا محبوب بود و دلیل اصلی آن شرایط اقتصادی آن زمان بود. با وجود کاهش شدید مالیات ها در سال ۱۹۸۱ و افزایش شدید هزینه های نظامی بیش از ۱۰ درصد از نیروها ی کار بیکار بودند.

هرچند بسیاری از رای دهندگان ریگان را به دلیل شرایط اقتصادی سرزنش می کردند، ولی این شرایط از سیاست های ریگان ناشی نمیشد بلکه این فدرال رزرو بود که در تلاش برای پایین آوردن نرخ تورم نرخ بهره را تا ۱۹ درصد افزایش داده بود.

هرچند در اواسط ۱۹۸۲فدرال رزرو رویه را تغییر داد و با سرعت زیادی نرخ بهره را کاهش داد که در نهایت منجر به رونق شدید در بخش مسکن شد و بهبود سریع در اقتصاد حاصل شد.

همانند قبل این رونق ارتباطی با سیاستهای ریگان نداشت ولی رای دهندگان این رونق را به حساب سیاست های رونالد ریگان گذاشتند. نرخ بیکاری در نوامبر ۱۹۸۴همچنان بالا و بیش از ۷ درصد بود. ولی آنچه برای انتخابات اهمیت داشت این سوال بود که آیا اوضاع روبه بهبود است یا اوضاع به سوی وخیم تر شدن شرایط میل میکند؟

در سالهای ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ نرخ بیکاری به شدت فروریخت و ریگان به پیروزی بزرگی دست یافت.

       این داستان چگونه با چشم انداز انتخابات پیش روی ترامپ ارتباط پیدا میکند؟

 اول آنکه، در حالی که ریگان به دلیل اقتصاد ضعیف نا محبوب بود ترامپ حتی در شرایط اقتصاد قوی امروز نیز نا محبوب است.

و چیزی مانند رونق ناگهانی که به ریگان کمک کرد در شرایط امروز وجود ندارد.

امروز فدرال رزرو نمیتواند با کاهش شدید نرخ بهره و تک رقمی کردن آن مانند آنچه در زمان ریگان انجام داد به اقتصاد رونق ببخشد چرا که نرخ بهره درحال حاضر نیز بسیار پایین است. و از انجایی که قیمت مسکن نیز در حال حاضر به حد کافی بالا تعیین شده است نمیتوان افزایش زیادی را در قیمت مسکن متصور بود.

       این داستان چگونه با چشم انداز انتخابات پیش روی ترامپ ارتباط پیدا میکند؟

 اول آنکه، در حالی که ریگان به دلیل اقتصاد ضعیف نا محبوب بود ترامپ حتی در شرایط اقتصاد قوی امروز نیز نا محبوب است.

و چیزی مانند رونق ناگهانی که به ریگان کمک کرد در شرایط امروز وجود ندارد.

امروز فدرال رزرو نمیتواند با کاهش شدید نرخ بهره و تک رقمی کردن آن مانند آنچه در زمان ریگان انجام داد به اقتصاد رونق ببخشد چرا که نرخ بهره درحال حاضر نیز بسیار پایین است. و از انجایی که قیمت مسکن نیز در حال حاضر به حد کافی بالا تعیین شده است نمیتوان افزایش زیادی را در قیمت مسکن متصور بود.

آیا راه دیگری وجود دارد که اقتصاد بتواند ترامپ را نجات دهد؟ کاهش مالیات ها در سال ۲۰۱۷ که ترامپ معتقد بود مانند یک سوخت راکت برای اقتصاد عمل خواهد کرد چطور؟

کاهش کسری بودجه احتمالا تا حدودی اقتصاد را تحریک میکند و به صورت موقت در افزایش رشد اقتصادی موثر است ولی این اثر در حال حاضر هم خنثی شده است و اقتصاد حتی بدون هزینه های سرباری که ترامپ با تعطیل کردن دولت باعث آن شده نیز روندی رو به افت دارد. این مطلب لزوما به این معنی نیست که ما به زودی رکود اقتصادی را پیش رو داریم بلکه به این معنی است که در حالت خوشبینانه نیز رشدی نه چندان تاثیر گذار خواهیم داشت.

اما آیا افزایش نرخ بهره به این منظور نبوده است که بتواند رشد اقتصادی را در بلند مدت افزایش دهد و سرمایه گذاری را رونق دهد؟ بله، ولی این هدف محقق نشده است.

شرکت ها کاهش مالیات ها را تجربه کرده اند ولی اکثر درآمد حاصل از کاهش مالیات ها را به خرید دوباره سهام و سود تقسیمی سهام تخصیص داده اند و جهت سرمایه گذاری هزینه نکرده اند. و حتی رشد ناچیز کسب و کارها در سال ۲۰۱۸ نیز بنظر به دلیل قیمت بالای نفت بوده است نه کاهش مالیات ها.

پس میتوان گفت شرایط دونالد ترامپ همانند شرایط رونالد ریگان  نیست.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار