درس 1 از 12، دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی

بدون امتیاز 0 رای
248,000 تومان

این درس پیش نیاز دوره تحلیل و معامله گری در بازار های مالی می باشد.

 

  • در این ویدیو که به عنوان درس پیش نیاز برای دوره تحلیل گری و معامله گری در بازارهای مالی تهیه شده است شما به درک اهمیت سیستم پی می برید.
248,000 تومان

درس 2 از 12، دوره تحلیل و معامله گری در بازار های مالی

بدون امتیاز 0 رای
248,000 تومان

در دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی که در ۱۲ جلسه ارائه می شود شما به یک سیستم معاملاتی جامع دسترسی دارید. سیستمی که شما را تبدیل به یک معامله گر  واقعی می کند.

248,000 تومان

درس 3 از 12، دوره تحلیل و معامله گری در بازار های مالی

بدون امتیاز 0 رای
248,000 تومان

در دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی که در ۱۲ جلسه ارائه می شود شما به یک سیستم معاملاتی جامع دسترسی دارید. سیستمی که شما را تبدیل به یک معامله گر  واقعی می کند.

248,000 تومان

درس 4 از 12، دوره تحلیل و معامله گری در بازار های مالی

بدون امتیاز 0 رای
248,000 تومان

در دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی که در ۱۲ جلسه ارائه می شود شما به یک سیستم معاملاتی جامع دسترسی دارید. سیستمی که شما را تبدیل به یک معامله گر  واقعی می کند.

248,000 تومان

درس 5 از 12، دوره تحلیل و معامله گری در بازار های مالی

بدون امتیاز 0 رای
248,000 تومان

در دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی که در ۱۲ جلسه ارائه می شود شما به یک سیستم معاملاتی جامع دسترسی دارید. سیستمی که شما را تبدیل به یک معامله گر  واقعی می کند.

248,000 تومان

درس 6 از 12، دوره تحلیل و معامله گری در بازار های مالی

بدون امتیاز 0 رای
248,000 تومان

در دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی که در ۱۲ جلسه ارائه می شود شما به یک سیستم معاملاتی جامع دسترسی دارید. سیستمی که شما را تبدیل به یک معامله گر  واقعی می کند.

248,000 تومان
25%
تخفیف

کل درسهای فصل اول از دوره تحلیل و معامله گری در بازار های مالی

بدون امتیاز 0 رای
1,116,000 تومان

در دوره تحلیل و معامله گری در بازارهای مالی که در ۱۲ جلسه ارائه می شود شما به یک سیستم معاملاتی جامع دسترسی دارید. سیستمی که شما را تبدیل به یک معامله گر  واقعی می کند.

1,116,000 تومان